Cân đóng bao tự động 25kg đến 50kg DTA02

Cân đóng bao tự động 25kg đến 50kg DTA02

Mã sản phẩm: DTA02

Cân đóng bao nguyên liệu dạng bột

Đặt hàng ngay: liên hệ 0236.3866679 hotline 0905.798757