Cân đóng bao tự động 25kg đến 50kg DTA01

Cân đóng bao tự động 25kg đến 50kg DTA01

Mã sản phẩm: DTA01

Cân đóng gói nguyên liệu hạt rời

Đặt hàng ngay: liên hệ 0236.3866679 hotline 0905.798757