Cân bàn điện tử lớn XK-315A1

Cân bàn điện tử lớn XK-315A1

Mã sản phẩm: XK-315A1

  • Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
  • Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.
  • Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường.
  • Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg,g,trừ bì, theo nhu cầu riêng.
  • Thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp .

Đặt hàng ngay: liên hệ 0236.3866679 hotline 0905.798757