Đầu ghi Zivio

Đầu ghi hình 8 kênh ZIVIO ZA-6008AHD

Liên hệ

Đầu ghi hình AHD DVR 8 kênh 1080P

Đầu ghi hình 16 kênh ZIVIO ZA-6016AHD

Liên hệ

Đầu ghi hình AHD DVR 16 kênh 1080P

Đầu ghi hình 4 kênh ZIVIO ZA-6016AHD

Liên hệ

Đầu ghi hình AHD DVR 4 kênh 1080P