Cân đóng bao tự động

Cân đóng gói 1kg đến 10kg DTA03

Liên Hệ

Cân đóng gói nguyên liệu dạng bột, hạt không kết dính

Cân đóng bao tự động 25kg đến 50kg DTA02

Liên Hệ

Cân đóng bao nguyên liệu dạng bột

Cân đóng bao tự động 25kg đến 50kg DTA01

Liên Hệ

Cân đóng gói nguyên liệu hạt rời